Mới

【Giải đáp】SEQAP Trực Tuyến Là Gì? Hiệu Quả Ra Sao?

Chương trình bảo đảm chất lượng giáo dục trường học SEQAP trực tuyến với mục tiêu cải thiện chất lượng giáo dục tiểu học thông qua việc xây dựng mô hình dạy học cả ngày. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục ở các trường tham gia chương trình có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt, các trường thuộc vùng…

Tiếp tục đọc