Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Và Sưu Tập Tem Bưu Chính Năm 2016

Việc tìm hiểu và sưu tập đã trở thành một hình thức văn hóa có tính giáo dục về giá trị lịch sử và tư tưởng cao. Thông qua việc sưu tập tem, chơi tem mọi người không những có thể mở rộng tầm mắt, nâng cao tri thức, hiểu thêm về lịch sử Việt […]