chánh văn phòng tiếng anh là gì ?
Mới

Chánh văn phòng tiếng anh là gì ?

Cụm từ “chánh văn phòng” trong tiếng anh viết như thế nào ? Hãy cùng tìm hiểu nhé “Chánh văn phòng” trong tiếng anh là gì ? Cụm từ “chánh văn phòng” trong tiếng anh viết là “chief of the Secretariat/Staff” Ví dụ: Kể cả sa thải chánh văn phòng trong hoàn cảnh đang có chiến tranh thương mại sao?…

Tiếp tục đọc