Bo quoc phong
Mới

Bạn đã biết rõ cụm từ “Bộ Quốc Phòng” trong tiếng anh là gì chưa ?

Bộ Quốc phòng là tên gọi chung cho một phần thuộc Chính phủ trong một quốc gia được chia thành các Bộ, hoặc các phòng, ban, chịu trách nhiệm về các vấn đề quốc phòng. Một bộ phận như vậy thường gồm tất cả các chi nhánh đơn vị của Quân đội và thường được quản lý bởi một Bộ…

Tiếp tục đọc