Bộ công an tiếng anh là gì ?
Mới

Bộ công an tiếng anh là gì ? Xem đầy đủ chức vụ của chính quyền trong tiếng anh

I. Bộ Công An trong tiếng anh là gì ? Trong tiếng anh, cụm từ “Bộ công an” được dịch là : Ministry of Public Security. Còn “Bộ trưởng bộ công an” được dịch là : Minister of Public Security II. Xem đầy đủ các chức danh, chức vụ chính quyền trong tiếng anh 1. Quốc hiệu, chức danh Chủ…

Tiếp tục đọc