bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2016
Mới

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2019

Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh chính là mục tiêu Đảng và nhân dân cùng hướng tới trong năm 2019. Mỗi cá nhân đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo…

Tiếp tục đọc