trường trung cấp tiếng anh là gì

Trường trung cấp tiếng anh là gì ? Ví dụ cụ thể

Trường trung cấp chuyên nghiệp là đơn vị cơ sở giáo dục – đào tạo của bậc trung cấp chuyên nghiệp. Trường đào tạo trung cấp chuyên nghiệp từ 3 đến 4 năm đối với có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, và từ 1 đến 2 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.…

Tiếp tục đọc