Mới

Cụm từ “cơ sở pháp lý” tiếng anh là gì ?

"cơ sở pháp lý" tiếng anh là gì ?

Cụm từ “cơ sở pháp lý” tiếng anh là gì ? Hãy cùng tham khảo ngay nhé.

Cụm từ “cơ sở pháp lý” trong tiếng anh có thể ghi là Legal basis, hoặc cũng có thể dùng Legal foundation

"cơ sở pháp lý" tiếng anh là gì ?
“cơ sở pháp lý” tiếng anh là gì ?
0/5 (0 Reviews)
Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *