Cụm từ “chánh văn phòng” trong tiếng anh viết như thế nào ? Hãy cùng tìm hiểu nhé

“Chánh văn phòng” trong tiếng anh là gì ?

Cụm từ “chánh văn phòng” trong tiếng anh viết là “chief of the Secretariat/Staff

Ví dụ: Kể cả sa thải chánh văn phòng trong hoàn cảnh đang có chiến tranh thương mại sao?
=> Not even firing his Chief of Staff in the midst of a trade war?

Ví dụ: Ông bao nhiêu tuổi, Chánh văn phòng Sinclair?
How old are you, Chief of Staff Sinclair?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *