Tranh vẽ an toàn giao thông của học sinh trung học [TỔNG HỢP 2019]

An toàn giao thông là chủ đề thời sự “nóng” nhất hiện nay. Với những sự vô tình, kém hiểu biết mà không ít người đánh mất mạng sống của chính mình và của những người khác. Vì vậy, việc nâng cao ý thức an toàn khi tham gia giao thông là điều cần thiết […]

Trường trung cấp tiếng anh là gì ? Ví dụ cụ thể

Trường trung cấp chuyên nghiệp là đơn vị cơ sở giáo dục – đào tạo của bậc trung cấp chuyên nghiệp. Trường đào tạo trung cấp chuyên nghiệp từ 3 đến 4 năm đối với có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, và từ 1 đến 2 năm đối với người có bằng tốt […]