Trường trung cấp tiếng anh là gì ? Ví dụ cụ thể

Trường trung cấp tiếng Anh là gì? Nghĩa tiếng Việt: Trường trung cấp Nghĩa tiếng Anh: Technical school Từ đồng nghĩa Trade School Ví dụ: Ở TP. Hồ Chí Minh, các thanh thiếu niên có thể chọn theo học một trường trung học để chuẩn bị cho một đại học hoặc một trường trung cấp. […]